Wall of Fame

Hier worden 5 beste seizoenresultaten bijgehouden voor zowel de laagste strokeplay-scores over 18 (wedstrijd) holes, alsook de geslagen "holes in one". Dit geldt voor alle door de WTC geagendeerde wedstrijden voorzover er sprake is van officiëele scores (bijv. geen cross country-wedstrijd).

Laagste 5 seizoenscores in strokeplay (bruto score zonder hcp.verrekening!):